Formulari de sol.licitud de boies de fondeig:

Per fer la sol.licitud de boia de fondeig pot omplir el formulari que te a continuació o descarregar el formulari en versió PDF per presentar-lo a les oficines del Club de forma presencial.

En cas de fer transferència la c. c. del CN.TAMARIU es ES41 2100 3200 95 2201283552

Notes:

  1. Si feu la transferència abans del dia 30 d’abril, us podeu aplicar directament un 5% de descomptesobre la tarifa de preus.
  2. A partir del 1 de maig, el Club oferirà les boies que quedin lliures tant a socis com a no socis, sensepreferència de reserva pels socis.

 

Sol.licitud Boia de Fondeig en PDF

 

Formulari de sol.licitud de boies de fondeig en línea:

El vostre nom i cognoms (obligatori)

Número de soci (obligatori)

DNI (obligatori)

Adreça (obligatori)

Telefon (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Propietari Embarcació - Nom (obligatori)

Nom Embarcació (obligatori)

Matrícula Embarcació (obligatori)

Eslora Embarcació (obligatori)

Tipus d'embarcació (obligatori)
PneumàticaVelerMotoraMenorquina

Durada del servei (obligatori)
Temporada1-30 de Juny1-15 de Juliol16-31 de JuliolAgost1-24 Setembre

Data aproximada d'arribada (obligatori)

El sol·licitant accepta les següents condicions de contractació i servei:

CONDICIONS

1.- L’autorització s’atorga amb caràcter personal, intransferible i individual per a la embarcació a dalt esmentada.
2.- L’autorització només serà valida per les dates sol·licitades mes a munt.
El Club emetrà una factura amb les dades consignades en aquest document. Aquesta sol·licitud no serà efectiva fins al seu corresponent pagament.
3.- Per col·laborar en l’ordre i bon funcionament del camp de boies, el/la contractant s’obliga a trametre qualsevol anomalia al Club Nàutic Tamariu com a adjudicatari del camp de fondeig per part de l’Ajuntament de Palafrugell.
4.- L’embarcació disposarà de tots els requisits tècnics i autoritzacions legals i reglamentaries per a tal de poder navegar, així com de la pòlissa de responsabilitat civil obligatòria front a danys a tercers segons la normativa vigent. (*)
5.- El sotasignant exonera de tota responsabilitat al Club Nàutic Tamariu del que pugui passar al seu fondeig i a la seva embarcació o als objectes dipositats a l’interior de la mateixa.
6.- El sotasignat es responsabilitza dels danys que la seva embarcació pugui causar a persones, al camp de boies o a les altres embarcacions amarrades, amb total indemnitat del Club Nàutic Tamariu.
7- La ubicació de les embarcacions en el camp de boies es facultat del Club Nàutic Tamariu, i podrà ser modificada durant la temporada de fondeig. Sempre que es pugui s’avisarà previament.
8- Incidències amb danys al camp de boies: en cas d’una incidència amb danys en la utilització del camp de boies, cada afectat donarà part a la seva companyia d’assegurances. Si la seva companyia considerés que hi ha qualsevol mena de responsabilitat per part del Club Nàutic Tamariu, dita companyia es posarà en contacte amb l’agent d’assegurances del Club. 9.- Per motius de seguretat, les neumàtiques de barqueig només portarán el nombre de passatges permés a la homologació de la respectiva barca. Demanem disculpes si aquesta pràctica pot generar una mica d’espera en moments punta.

De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de Dades Personals, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de C.N. TAMARIU amb CIF G17034935 i domicili social a Passeig de Mar, 11 - 17212 Tamariu, amb la finalitat de gestionar els serveis inherents ala sol·licitud de boia al Club. Les dades es conservaran mentre sigui soci i amarrista i en tot cas durant el període legalment establert a la normativa fiscal vigent.

Les seves dades podran ser comunicades a entitats bancàries, entitats de recobrament en cas de morositat, administracions públiques i a totes aquelles entitats amb les que sigui necessària la comunicació, amb la finalitat de complir amb la prestació del servei contractat i les gestions inherents a aquest.

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades personals, així com revocar el consentiment prestat per al tractament de les mateixes, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada o al correu electrònic info@clubnautictamariu.cat amb fotocòpia de document acreditatiu de la seva identitat. Podrà dirigir-se a l'AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.