Formulari de sol.licitud de boies de fondeig:

Per fer la sol.licitud de boia de fondeig pot omplir el formulari que te a continuació o descarregar el formulari en versió PDF per presentar-lo a les oficines del Club de forma presencial.

En cas de fer transferència la c. c. del CN.TAMARIU es ES41 2100 3200 95 2201283552

Sol.licitud Boia de Fondeig en PDF

 

Formulari de sol.licitud de boies de fondeig en línea:

El vostre nom i cognoms (obligatori)

Número de soci (obligatori)

DNI (obligatori)

Adreça (obligatori)

Telefon (obligatori)

Correu electrònic (obligatori)

Propietari Embarcació - Nom (obligatori)

Nom Embarcació (obligatori)

Matrícula Embarcació (obligatori)

Eslora Embarcació (obligatori)

Tipus d'embarcació (obligatori)
PneumàticaVelerMotoraMenorquina

Nom Taller Nàutica (obligatori)

Telefon taller Nàutica (obligatori)

Durada del servei (obligatori)
Temporada3-30 de Juny1-15 de Juliol16-31 de JuliolAgost1-26 Septembre

Data aproximada d'arribada (obligatori)

CONDICIONS

1- L’autorització s’atorga amb caràcter personal, intransferible i individual per a
l’embarcació a dalt esmentada.

2- L’autorització només serà valida per les dates sol·licitades mes amunt.

3- El Club emetrà una factura amb les dades consignades en aquest document.

4- Aquesta sol.licitud no serà efectiva fins al seu corresponent pagament.

5- Per col·laborar en l’ordre i bon funcionament del camp de boies, s’obliga a trametre qualsevol anomalia al Club Nàutic Tamariu com a adjudicatari del camp de fondeig per part de l’Ajuntament de Palafrugell.

6- L’embarcació disposarà de tots el requisits tècnics i autoritzacions legals i reglamentàries per a tal de poder navegar, així com de la pòlissa de responsabilitat civil obligatòria de danys a tercers segons la normativa vigent.

7- El sotasignant exonera de tota responsabilitat al Club Nàutic Tamariu del que pugui passar al seu fondeig i a la seva embarcació o als objectes dipositats a l’interior de la mateixa.

8- El sotasignant es responsabilitza dels danys que la seva embarcació pugui causar a persones, al camp de boies, o a les altres embarcacions amarrades, amb total indemnitat del Club Nàutic Tamariu.

9- La ubicació de les embarcacions en el camp de boies es facultat de Club Nàutic Tamariu, i podrà ser modificada, sempre que es pugui s’avisarà, durant la temporada de fondeig.

10- Aquesta sol.licitud es provisonal i no serà ferma fins que s'hagi emes el pagament del import del servei.