D’acord amb allò que preveuen els estatuts i la convocatòria d’eleccions , us comuniquem que el resultat del sorteig del passat dia 20 de juny per a l’elecció de la Junta Electoral ha sigut el següent:

Titulars:

  • Jorge Alegre de Miquel
  • Inma Santos
  • Jordi Porta Rado

Suplents:

  • Flora Carmona García
  • Carme Esteba Suquet
  • Montserrat Amat Noves

 

La Junta del Club