El passat divendres dia 16 de Març l’Ajuntament de Palafrugell ens va convocar a tots els Licitadors del Concurs dels diferents Camps de Boies del seu terme Municipal per comunicar que no es prorrogaven les autoritzacions vigents i que es convoca un NOU CONCURS del qual sortirà el nou Plec de condicions el proper dijous 22 de Març.
L’equip de treball de la Junta del CLUB NÀUTIC TAMARIU juntament amb profesionals especialitzats, ja s’ha posat a treballar i reunir tots els esforços per tal d’aconseguir el Concurs per el nostre Camp de Boies i donar el servei de fondeig i servei com sempre.

LA JUNTA

Adjuntem les noticies que han sortit els mitjans de comunicació: